Bestuur

Het bestuur van de Voedselbank KBEO bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Martijn Koek
Penningmeester: Jacco van der Lee
Secretaris: Gerrit Rodewijk
Bestuurder: Kees Uit den Boogaard
Bestuurder: Hugo van der Geest

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen, voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke, gemaakte kosten.