Hulp nodig

Aanvragen van hulp

Heb je hulp nodig? Vul dit formulier in of laat het bij voorkeur invullen door iemand die je helpt (budgetcoach, bewindvoerder, schuldhulpverlener, etc):

Voedselbank-KBEO-aanmeldformulier-2019

In het onderstaande document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.:

Kom-ik-in-aanmerking-voor-een-voedselpakket

In hoofdlijnen:

Bedragen per 1 januari 2019:
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende tabel, komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 90,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 225 315
1 315 405
2 405 495
3 495 585
4 585 675
5 675 765
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Tijdelijke ondersteuning in verband met tijdelijk geen inkomen:

Er is een groep mensen die tijdelijk geen inkomen heeft en dus in aanmerking zou kunnen komen voor tijdelijke ondersteuning door de voedselbank. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen waarvoor een uitkering is aangevraagd maar waarvan de verwerking op zich laat wachten. ZZP’ers die werkzaamheden voor derden hebben verricht en die lang op hun geld moeten wachten. Of mensen die denken dat ze het zelf zouden moeten kunnen redden en de ene schuld met de andere aflossen en de stap naar de voedselbank misschien te groot vinden. Mensen die dus niet via sociale instanties worden aangemeld, omdat ze nog geen gebruik maken van soortgelijke hulpverlening.

De voedselbank is er ook voor deze mensen, mits ze aan de gestelde criteria voldoen.

Indien u in een soortgelijke situatie verkeert en (tijdelijk) beschikt over weinig financiële middelen, verwijzen wij u graag naar het aanmeldformulier. Via een verwijzing van een sociale instantie, kunt u wellicht voor korte of langere tijd gebruik maken van ondersteuning door de voedselbank.

Voedselbank-KBEO-aanmeldformulier-2019